Memberskaart

All Member bei de Lëtzebuerger Guiden a Scouten muss säi Bäitrag, seng Cotisatioun, bezuelen:

12/Joer
  • fir all weidert Kand, Jugendlechen an der Famill.

D‘Cotisatioune vun den Chef/taine bezillt de Réimecher Grupp!

Wat awer jiddereen bezuele muss ass ee Bäitrag fir den Ënnerhalt vun eisem Home (Gas, Elektresch, Entretien, etc)

Iwwerweist dofir ee Minimum vun 5 Euro weider mat ärer Cotisatioun op den Kont vun der jeeweileger Branche (an der d’Kand, de Jugendlechen ass). D’Mataarbechter iwwerweisen hiere Bäitrag op de Gruppekont.

Jiddereen, dee bis den 31.Oktober seng Cotisatioun a säi Bäitrag fir den Home net bezuelt sollt hunn, ass net méi bei den Lëtzebuerger Guiden a Scouten assuréiert.

Hien ass soumat net méi Member, oder wëll kee Member méi sinn a mir mellen hien dann of!