Versammlungen & Lokal Info

Lokal Info

Home: Cité Buschland Remich, Tel.: 26 66 47 12 (Reservatioun Tel.: 621 143 934)

Webpage: https://remich.lgs.lu

Gruppechef:   Johnny Geraets         johnny.geraets(@)remich.lgs.lu    Tel.: 661 190 252

Versammlungen

Biber | Samschdes 14h30-16h30 (Resp.: Sven Linster, wibi(@)remich.lgs.lu, Gsm: 621462480)

Wëllefcher | Samschdes 14h30-16h30 (Resp.: Carole Schram, wibi(@)remich.lgs.lu, Gsm: 621462480)

AvEx | Samschdes 10h00-11h30  (Resp.: Sophie Schmiz, avex(@)remich.lgs.lu)

CaraPio | Samschdes 10h00-11h45 (Resp.: Jil Nilles, cp(@)remich.lgs.lu)

Albatrossen | (Resp.: Thierry Lentz, albatrossen(@)remich.lgs.lu)

Frënn | 1 Mol am Mount (Jo Geraets, amicale(@)remich.lgs.lu)